Wielki Czwartek

IMG_0232Wieczorną Mszą świętą rozpoczęliśmy Triduum Paschalne. Po raz kolejny w Wielki Czwartek weszliśmy do Wieczernika, miejsca, gdzie Pan Jezus zastawił dla nas stół. W jej trakcie upamiętnia się i na nowo przeżywa Ostatnią Wieczerzę. Jest to ten dzień, w którym wspominamy ustanowienie przez Jezusa Chrystusa sakramentów: Eucharystii i Kapłaństwa. Tak, to dzięki kapłanom Chrystusa Kościół gromadzi się przy ołtarzach i sprawuje Najświętszą Ofiarę oraz karmi się Ciałem Pańskim. Dzisiejsza Msza święta przeniosła nas do Jerozolimy, do Wieczernika i do paschalnej uczty Jezusa, przeżywanej wraz z uczniami, na krótko przed męką i śmiercią na krzyżu.
W tym wyjątkowym dniu, pełnym zamyślenia nad wielkimi tajemnicami, pamiętajmy w modlitwach o kapłanach, którzy na wzór Jezusa idą i głoszą światu Dobrą Nowinę.