Odpust ku czci Przemienienia Pańskiego

IMG_3753W dniu dzisiejszym w naszym kościele odbyły się uroczystości Odpustu z okazji przypadającego 6 sierpnia święta Przemienienia Pańskiego. Przemienienie Pańskie stanowi drugi tytuł kościoła. Uroczystej Sumie przewodniczył ks. dr Paweł Gabara, który w kazaniu nakreślił znaczenie Przemienienia Pańskiego jako naszej wewnętrznej przemiany duchowej. Kaznodzieja przypominał, że sakrament pokuty i pojednania odmienia nasze życie.
Po zakończonej Mszy św.  wyruszyliśmy z Procesją Eucharystyczną wokół naszej świątyni.
Na zakończenie Uroczystości odśpiewaliśmy hymn „Te Deum laudamus”, następnie Celebrans udzielił wszystkim wiernym błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem.