Jubileusz 15-lecia Domu Pomocy Społecznej w Chorzeszowie

      W dniach 22 i 23 czerwca obchodziliśmy  Jubileuszu 15-lecia Domu Pomocy Społecznej w Chorzeszowie, prowadzonego przez Fundację im. Brata Alberta. Było pięknie! Było radośnie i dostojnie! Było serdecznie i rodzinnie! Była wspaniała pogoda! A przede wszystkich było wielu wspaniałych, dobrych ludzi, którzy są z nami w tych trudnych i w tych radosnych chwilach! Wszystkim, którzy zaszczycili nas swoją obecnością tak pierwszego jak i drugiego dnia naszych Uroczystości- bardzo serdecznie DZIĘKUJEMY!!!!!!!
Nasz Jubileusz rozpoczęliśmy w  przepięknym drewnianym Kościele w Mikołajewicach Mszy św. przewodniczył J.E. Ks. Biskup Adam Lepa wraz z Prezesem Fundacji im. Brata Alberta- Ks. Tadeuszem Isakowiczem-Zaleskim i kapłanami zaprzyjaźnionymi z Fundacją z Ks. Proboszczem Romanem Ochnickim na czele.

Oprawę liturgiczną  przygotowało- Łaskie Bractwo Kurkowe, Koło Przyjaciół Fundacji, Pracownicy i Podopieczni Fundacji zaś muzycznie Eucharystię ubogacił prof. Krzysztof Grzeszczak- organy i pani Ewa Grzeszczak- skrzypce.  We Mszy św. uczestniczyły poczty sztandarowe z  Ochotniczej Straży Pożarnej w Chorzeszowie, Łaskiego Bractwa Kurkowego i z  Fundacji im. Brata Alberta.

            Druga część Jubileuszu odbyła się na terenie Ośrodka w Chorzeszowie. Uroczyście zostały wręczone  Medale Wdzięczności „Za dobroć i serce”, oraz  liczne Dyplomy i Podziękowania dla dobrych, życzliwych, uczynnych osób i Firm, pomagających naszej Fundacji. Wysłuchaliśmy pięknego  występu Zespołu „Kwiaty Polne” z Gminy Wodzierady.

            W okolicznościowych przemówieniach  wiele serdecznych słów pod adresem naszych podopiecznych, pod adresem naszego Domu,  i naszej Fundacji padło z ust  Księdza Biskupa Adama Lepy, Wojewody Łódzkiego Karola Młynarczyka,  Prezesa Fundacji ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego, Starosty Powiatu Łaskiego Teresy Wesołowskiej,  Wójta Gminy Wodzierady Renaty Szafrańskiej a także  Cezarego Gabryjączyk i Dyrektora MOPS w Łodzi  Małgorzaty Wagner.

Na zakończenie uroczystości tego dnia było gromkie 100 lat,  Jubileuszowy tort i wspólny poczęstunek!

            Drugiego dnia Jubileuszu gościliśmy naszych Przyjaciół z 8 ośrodków: z Warsztatów Terapii Zajęciowych, Środowiskowych Domów Samopomocy i Świetlic Terapeutycznych z Łasku, ze Zgierza, z Sędziejowic, z Łodzi i z Konstantynowa Łódzkiego.
Nasi niepełnosprawni przyjaciele występowali na scenie, brali udział w konkursie plastycznym, w zawodach sportowych, grali w bocce. Mogli przez moment stać się uzbrojonymi „po zęby” policjantami, i przejechać się bryczką z Mistrzem Europy w powożeniu – Marcinem Kilańczykiem.
Nie zabrakło oczywiście wspólnych tańców w dyskotekowych rytmach, oraz smakowitości z grilla. Wszyscy bawili się znakomicie, we wspaniałej rodzinnej atmosferze i przy pięknej pogodzie.
Na zakończenie naszego Spotkania Integracyjnego każdy Ośrodek otrzymał na pamiątkę Jubileuszowy Dyplom i piękny Puchar ufundowany przez Starostę Łaskiego –  Panią Teresę Wesołowską.
Jeszcze raz wszystkim, którzy uczestniczyli w Jubileuszu 15-lecia naszego Domu, tak pierwszego jaki drugiego dnia,  SERDECZNIE DZIĘKUJEMY!!!!

Autor tekstu: Dyrektor Domu Jan Bujnowicz