Historia kościoła

Kościół pw. NNMP w Mikołajewicach
Kościół pw.  NNMP w Mikołajewicach

Drewniany kościół w Mikołajewicach wzniesiono w roku 1420 i także w tym samym roku została erygowana parafia przez ówczesnego arcybiskupa gnieźnieńskiego Mikołaja Trąbę. Otrzymała wezwanie Narodzenia Najświętszej Maryi Panny i świętych apostołów Piotra i Pawła, proboszczem został wybrany przez fundatorów Mikołaj Łuczanowski.

Niewiele wiadomo o wyglądzie i wyposażeniu pierwszego kościoła w Mikołajewicach, ponoć posiadał cztery ołtarze: główny ołtarz świętych Piotra i Pawła oraz ołtarze boczne: Najświętszej Maryi Panny, św., Barbary oraz św. Antoniego. Pod koniec stulecia dobudowano do kościoła kaplicę. Niestety w 1711 roku kościół spłonął. Nowy, drewniany kościół został wzniesiony w 1712 roku przez ówczesnego proboszcza Józefa Skalińskiego. Pierwotnie kościół był jednonawowy, świątynia podobnie jak poprzednia została zorientowana tzn. zgodnie ze starą tradycją budowania kościołów na linii wschód-zachód. Od zachodu  wejście, od wschodu ołtarz. W latach 70-tych XVIII wieku kościół wymagał remontu. W 1774 roku przeprowadzono jego restaurację, budynek powiększono o jedną czwartą, dobudowując do niego wieżę.
W kolejnych latach powstała murowana, kryta czerwoną dachówką dzwonnica oraz murowana kaplica, której powstanie wpisuje się na lata 80-te XIX wieku.

Czas okupacji był niezwykle trudny dla parafii, aresztowano i wywieziono do Dachau ówczesnego proboszcza księdza Leona Mickiewicza, zamknięto również kościół parafialny, z którego Niemcy wywieźli naczynia liturgiczne, szaty i dzwony. Jedynym zabytkowym przedmiotem była zabytkowa monstrancja, którą przekazano kościołowi w 1958 roku.

Po zakończeniu wojny w 1945 roku nastał nowy proboszcz Jan Kanty Ostrowski, za czasów którego wiele się zmieniło: parafianie  chętnie fundowali potrzebne dla kościoła przedmioty.
Z ofiar parafian zakupiono monstrancję w stylu neogotyckim, naczynia liturgiczne, krzyż na wielki ołtarz, ławki do kościoła. Wielu było indywidualnych fundatorów, którzy min. Ufundowali sygnaturkę na prezbiterium, dzwonki harmonijne do mszy, kierce, zegar, żyrandole, haftowane umbrakulum. W tym to czasie powstały wewnątrz kościoła malowidła o charakterze szablonowym i indywidualnym – postacie świętych patronów kościoła. Założona została instalacja elektryczna, wyremontowana została północna ściana kościoła, przeprowadzono remont muru otaczającego kościół.

W czasie II wojny światowej Niemcy zabrali dzwony, po wojnie staraniem ks. Olszackiego  zakupiono ze składek parafian trzy  nowe, spiżowe dzwony, które umieszczono na wieży kościoła. Ze względu na zbyt ciężką konstrukcję, dzwony zdjęto i umieszczono je w wybudowanej nowej dzwonnicy.

Staraniem proboszcza księdza Olszackiego kościół został wyposażony w roku 1950 w organy- odkupione z kościoła św. Józefa w Łodzi.
Lata 30-te  XX wieku, to czas wzmożonego życia parafialnego, które były ważnym elementem kultury tamtego okresu. Stało się źródłem wiedzy, patriotyzmu i rozrywki. Stanowiło to ważny czynnik integrujący społeczność wiejską.

Obecnie w kościele znajdują się: Ołtarz główny barokowy z początku XVIII w. z rzeźbami
św. Apostołów Piotra i Pawła. W ołtarzu obraz Matki Boskiej Częstochowskiej, zasłaniany obrazem z podobizną św. Mikołaja. W 1888 r. zakupiono dwa ołtarze boczne: Przemienienia Pańskiego oraz św. Walentego. W 1880 r. dobudowano kaplicę murowaną, w której znajduje się ołtarz barokowy z 1640 r. z rzeźbami św. Kazimierza i św. Wojciecha oraz obrazem Najśw. Serca Jezusa. Ołtarz ten w 1998 r. poddany został w Toruniu gruntownej renowacji. Organy w stylu klasycystycznym.  W bocznym ołtarzu (lewa strona) znajduje się obraz Matki Bożej Różańcowej, pochodzący z pierwszej połowy XVIII w. w kościele znajduje się chrzcielnica barokowa, ławka-konfesjonał z obrazem św. Szymona z drugiej połowy XVIII w., 2 feretrony z obrazami Przemieniania Pańskiego i Niepokalanego Poczęcia NMP, ludowa figura św. Jana Nepomucena, krzyż barokowy (rzeźba) przy kropielnicy, podstawa pod paschał – barokowa. Po prawej stronie kościoła (od głównego wejścia) stoi dzwonnica z 3 dzwonami. Dzwonnica przebudowana ok. 1954r.
Dzięki staraniom ks. kan. Romana Ochnickiego w latach 2014 – 2015 został wykonany generalny remont kościoła w Mikołajewicach – (między innymi wymieniono zewnętrzne
odeskowanie kościoła, położono gont na dachu, wymieniono przyciesie). Uwieńczeniem tych prac była w 2016 r. rewitalizacja parkanu otaczającego kościół.

LICZBA MIESZKAŃCÓW: 1700

ODPUST: Narodzenie NMP – 8 września;

Przemienienia Pańskiego – obchodzony w niedzielę po 6 sierpnia.

OSTATNIA WIZYTACJA PASTERSKA: w 2015 r. Ks. Abp. Marek Jędraszewski

CMENTARZ GRZEBALNY: 1,05 ha (400 m).

PLEBANIA – zbudowana w 1909 r., murowana, kanalizacja, ogrzewanie centralne ekogroszek, 2011 r.

Dom parafialny, tzw. organistówka, zbudowana w 1957 r., gdy proboszczem był ks. Zygmunt Jarczak.

KAPLICE NA TERENIE PARAFII: Kaplica św. Maksymiliana Kolbego, w dawnej szkole – po przebudowie w Żytowicach.

PROBOSZCZOWIE od 2011 roku

 

Ksiądz Bogumił Kucyk (1 września 2019 r.)

Ks. Bogumił KucykKsiądz Bogumił Kucyk  ur. 13 października 1967 roku. Święcenia Kapłańskie przyjął 11 czerwca  1994 roku z rąk Ks. Abp.  Janusza Bolonka w łódzkiej bazylice archikatedralnej. Wikariusz w łódzkich parafiach min. w Parafii Rzymskokatolickiej Najświętszego Sakramentu,  Przemienienia Pańskiego.
Mianowany proboszczem parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Mikołajewicach z dniem 1 września 2019 roku.

 

Ksiądz Kanonik Roman Ochnicki (1 lipca 2013 r. – 15 sierpnia 2019 r.)

2598Ksiądz Kanonik Roman Ochnicki ur. 12 maja 1958 roku w Pabianicach.  Święcenia kapłańskie przyjął w  dniu 29 stycznia 1984 roku. Wikariusz parafii w Łodzi,  Łęczycy oraz w Sulejowie. Mianowany min.: proboszczem w parafiach: Piotrków Trybunalski, Suchcice, Golesze-Swolszewice, Chorzęcinie. Otrzymał tytuł Kanonika w 2009 roku. Mianowany proboszczem parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Mikołajewicach z dniem 1 lipca 2013 r.,
Dzięki Jego staraniom w latach 2014 – 2015 został wykonany generalny remont kościoła w Mikołajewicach – (między innymi wymieniono zewnętrzne odeskowanie kościoła, położono gont na dachu, wymieniono przyciesie), uwieńczeniem tych prac była w 2016 r. rewitalizacja parkanu otaczającego kościół. Zmarł 15 sierpnia 2019 r. w 36 roku kapłaństwa, pochowany został w rodzinnej parafii w Dłutowie.

 

Ksiądz dr Krzysztof Majacz ( 27 sierpnia 2011 r. – 30 czerwca 2013 r.)

2013-06-23_Parafia_Mikolajewice_msza_sw_godz_12_00__UZ9R4177_S2Ur. 4 października 1963 w Zgierzu, święcenia kapłańskie przyjął w dniu 10 czerwca 1989 roku w Katedrze Łódzkiej z rąk ks. bp. Władysława Ziółka ówczesnego Ordynariusza łódzkiego. W 1990 roku uzyskał stopień mgr teologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

W 1997 roku obronił licencjat z teologii moralnej w Akademii Teologii Katolickiej  w Warszawie. 6 grudnia 2000 roku obronił doktorat z nauk humanistycznych w zakresie teologii moralnej na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Wykładał teologię moralną fundamentalną, oraz wprowadzenie do teologii w latach 2001-2011 w Instytucie Teologicznym w Łodzi. Wypromował 43 magistrów teologii i 46 licencjatów. Jest wykładowcą katolickiej nauki społecznej w Wyższym Seminarium Duchownym Ojców Franciszkanów w Łodzi-Łagiewnikach.
Wielki miłośnik zwierząt – naszych mniejszych braci. Decyzją ks. Abp Metropolity Łódzkiego Władysława Ziółka mianowany proboszczem Parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Mikołajewicach 27 sierpnia 2011 roku. Inicjator naszej  internetowej strony parafialnej w Mikołajewicach. Decyzją ks. Abp Metropolity Łódzkiego Marka Jędraszewskiego mianowany Proboszczem Parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Łodzi 1 lipca 2013 roku.

PROBOSZCZOWIE od 1908 r.

† ks. Henryk Borowy 1908–1930
† ks. Leon Mickiewicz 1930–1941
† ks. Jan Ostrowski 1945–1947
† ks. Franciszek Olszacki 1947–1951
† ks. Zygmunt Jarczak 1951–1961
† ks. Stefan Porczyk 1961–1962
† ks. Stanisław Malinowski 1962–1967
† ks. Zygmunt Kilijanek 1967–1969
† ks. Julian Ryznar 1969–1972
† ks. Aleksy Płuszka 1972–1982
ks. Henryk Leśniewski 1982–1991
† ks. Franciszek Jaciubek 1991 – 2011
ks. dr Krzysztof Majacz 2011 – 2013
† ks. kan. Roman Ochnicki 2013 – 2019
ks. Bogumił Kucyk 2019 –