Bóg się rodzi …

Kochani …

Bóg się rodzi ażeby przynieść pokój.
Ten pokój, przemieniony w ludzkich sercach,
ma każdego z nas doprowadzić do wiecznego bycia z Bogiem.
Tylko ludzie dobrej woli mogą  ten pokój przyjąć.
Życzę Wam wyzbycia się wszystkiego co jest przeciwne  przyjęciu tego  pokoju.

Ks. Roman Ochnicki – proboszcz