3 maja w naszej parafii

 W tym wyjątkowym dniu, w uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski, oddaliśmy się w jej opiekę i królowanie naszą Ojczyznę. Tradycyjnie także w tym dniu podczas Mszy Świętej koncelebrowanej przez księdza proboszcza Romana Ochnickiego oraz księdza Marka Dzięgielewskiego ze Zgromadzenia Księży Salezjanów w Lutomiersku  Druhowie Strażacy z naszej parafii modlili się wspólnie z okazji święta swojego patrona  – Świętego Floriana.