Dzień Dziękczynienia

Dziękczynienie1Dyrektor Domu Pomocy Społecznej Fundacji im. Brata Alberta w Łodzi i w Chorzeszowie – Jan Bujnowicz razem z Wice Przewodniczącym Koła Przyjaciół Fundacji w Łodzi – Wojciechem Augustyniakiem i mieszkańcem DPS Fundacji w Chorzeszowie – Józefem Zawadzkim uczestniczyli  jako Delegacja Fundacji im. Brata Alberta i Poczet Sztandarowy Fundacji w  X  Dniu Dziękczynienia w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie.

Tegorocznym hasłem Dnia Dziękczynienia były słowa: „Dziękujemy za chleb”. Pięknie wpisały się one w ogłoszony Rok Brata Alberta oraz w Jubileusz 30 -lecia naszej Fundacji im. Brata Alberta. Nasz Poczet Sztandarowy wziął udział w Pielgrzymce dziękczynnej z relikwiami min. św. Brata Alberta oraz w uroczystej Mszy św. w Świątyni Opatrzności Bożej. Eucharystii przewodniczył ks. kard. Montenegro a wśród koncelebransów był nasz Prezes Ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski
Po Mszy św. mieliśmy okazję wraz z Ks. Prezesem uczestniczyć w poczęstunku.
To była piękna, doniosła uroczystość i dla nas duże przeżycie wspólnoty ludzi, którzy zjechali się na to Święto z całej Polski.

Autor: Jan Bujnowicz