Wyjątkowe spotkanie…

Przedstawiciele Fundacji im. Brata Alberta w Łodzi z Ks. Prezesem Fundacji Ks. Tadeuszem Isakowiczem-Zaleskim na czele, spotkali się w środę z J.E. Ks. Arcybiskupem Metropolitą Łódzkim Grzegorzem Rysiem.
„Pragniemy wyrazić nasze synowskie oddanie, wypowiedzieć naszą radość, złożyć na ręce Księdza Biskupa naszą modlitwę i gratulacje oraz prosić o błogosławieństwo na naszą dalszą pracę z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie”.
W spotkaniu pełnym ciepła i wzajemnej życzliwości ze strony Fundacji wzięli udział Prezes Ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski, Dyrektor DPS w Łodzi i w Chorzeszowie Jan Bujnowicz, Przewodniczący Koła Przyjaciół Fundacji w Łodzi i w Chorzeszowie Dariusz Matyśkiewicz, Wiceprzewodniczący – Wojciech Augustyniak i Andrzej Kilańczyk.

Autor: Jan Bujnowicz