Nasi Parafianie – dobrzy jak chleb… Podziękowania…

W czasie Spotkania Opłatkowego podopiecznych, pracowników i zaproszonych gości,  Fundacja im. Brata Alberta  w Chorzeszowie i Łodzi podziękowała swoim Przyjaciołom i Darczyńcom za wielką życzliwość, za pomoc i za otwartość na potrzeby osób niepełnosprawnych. Wśród tych, którzy otrzymali szczególne wyróżnienie znaleźli się: Ks. Marcin Czajkowski, Pan Dariusz Matyśkiewicz, Pani Renata Szafrańska, a  z naszej parafii  Pan  Maciej Rabski i  Pan Wojciech Augustyniak.

Spotkanie Opłatkowe DPS Fundacji im. Brata Alberta7„…Dziękuję Wam, że Jesteście z nami, z Fundacją, z naszymi podopiecznymi! Dziękuję za Wasze dobre serca, za Waszą pomoc. Bez tej pomocy i bez Waszego wsparcia, byłoby nam naprawdę  trudno”- powiedział Jan Bujnowicz -Dyrektor DPS w Łodzi i w Chorzeszowie do wszystkich zgromadzonych. „To również dzięki Wam Fundacja im. Brata Alberta wytrwale niesie pomoc, wsparcie, radość, spełnia marzenia, rozwija pasje, daje wiarę we własne siły, daje nadzieję, daje poczucie bezpieczeństwa swoim podopiecznym. Fundacja, w tej chwili opiekuje się codziennie półtora tysięczną grupą niepełnosprawnych intelektualnie osób w 33 jednostkach w całym kraju”.

Dziękujemy Wszystkim za wszelką pomoc i wsparcie!

Zdjęcia: Anna Bujnowicz