Kolejny Jubileusz naszego księdza Proboszcza…

Czcigodny Księże Proboszczu, Księże Kanoniku…

Z okazji Twojej rocznicy święceń kapłańskich w imieniu naszej wspólnoty parafialnej życzymy Ci, aby Pan Bóg  obdarzał Cię zdrowiem i pokojem. Życzymy Błogosławieństwa Bożego, obfitych Darów Ducha Świętego, aby Matka Najświętsza wypraszała potrzebne Ci łaski.
Życzymy wielkiej radości z każdego dnia kapłańskiej służby. Abyś dalej z odwagą i mocą kroczył  po trudnych ścieżkach kapłańskiego życia.
Życzymy, abyś trwał na tym posterunku, który Pan Bóg Ci powierzył.

Drogi Jubilacie
w 34 rocznicę dnia, kiedy to sam Pan Bóg uczynił z Ciebie swojego sługę, otaczamy Cię naszą modlitwą dziękując Panu Bogu za Twoją obecność wśród nas oraz za talenty którymi nam służysz.

Z chrześcijańskim pozdrowieniem – parafianie