Święto Strażaków…

Jak co roku, druhowie OSP naszej parafii przybyli do kościoła, by wraz z Księdzem Proboszczem Romanem Ochnickim i Parafianami modlić się do swojego Patrona Świętego Floriana.
Z okazji Święta Strażaka dziękujemy wszystkim Druhnom i Druhom za ich trud i narażanie życia, za działalność ratowniczą i bezinteresowną służbę na rzecz nas wszystkich. Niech Święty Florian, czuwa nad Waszą pracą. Szczęść Boże!