Podziękowania i medale…

Dzień Brata Alberta 2W czasie obchodów Dnia Patrona Fundacji im. Brata Alberta w Chorzeszowie zostały wręczone przez Prezesa Fundacji im. Brata Alberta Ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski Medale i Podziękowania dla instytucji i osób, które pomagały i wspierały działalność Fundacji w ostatnim czasie.
Medal Wdzięczności „Dobroczyńcom za Serce i Miłość” otrzymali: Pani Teresa Wesołowska oraz Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi . GRATULUJEMY!
Podziękowania zostały wręczone dla Panów: Wojciecha Augustyniaka, Wiktora Ciszewskiego, Marcina Kilańczyka (odebrała Mama p.Małgorzata Kilańczyk).
Podziękowania też dla Koła Przyjaciół Fundacji im. Brata Alberta w Łodzi i w Chorzeszowie (odebrał je Przewodniczący Koła Dariusz Matyśkiewicz) oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łasku (odebrała je Kierownik p. Aleksandra Gabryjączyk).Dzień Brata Alberta 1
Na koniec serdecznie podziękowano Darczyńcom, którzy ufundowali Samochód na potrzeby Domu w Chorzeszowie.
Dzięki inicjatywie Pani Starosty- Teresy Wesołowskiej 14 Fundatorów złożyło się na ten szczytny cel.
W tym dniu zaszczyciło nas swoją obecnością 3 Panów:
Marian Janas, Krzysztof Białkowski i Andrzej Wiśniewski.
IM i WSZYSTKIM DARCZYŃCOM OGROMNIE SERDECZNIE DZIĘKUJEMY!

Autor: Jan Bujnowicz
Zdjęcia: Anna Bujnowicz