Fundacja im. Brata Alberta w Chorzeszowie

ulotka_A6_v2Może nie każdy wie, ale na terenie naszej wspólnoty parafialnej działa Dom Pomocy Społecznej w Chorzeszowie, który powstał 1 lipca 2001 roku, położony jest 13 km od Łasku, a 30 km od Łodzi, z daleka od zgiełku i ruchu ulicznego. Otoczony przez lasy i pola. Teren z ogrodem i boiskiem do gry w piłkę. DPS zrealizował program naprawczy i osiągnął wymagane przepisami standardy.

W Chorzeszowie swój dom znalazło 14 mężczyzn – niezdolnych do samodzielnej egzystencji ze względu na upośledzenie intelektualne, gdzie znajdują poczucie bezpieczeństwa, ciepło, poczucie więzi i wspólnoty oraz oparcie w drugim człowieku.

         Celem Domu jest zapewnienie mieszkańcom warunków bezpiecznego i godnego życia, z zachowaniem ich  intymności, niezależności i samodzielności. Zakres usług ustala się uwzględniając indywidualne potrzeby i możliwości psychofizyczne mieszkańców DPS. Poza niesieniem pomocy i opieki celem Domu jest zwiększenie możliwości rozwoju emocjonalnego, psychicznego i społecznego. Zapewnienie godnego życia i w miarę możliwości samodzielność. Ze względu na małą liczbę mieszkańców zapewniony jest bliski kontakt między pracownikami domu a mieszkańcami. W związku z czym opiekunowie poświęcają dużo czasu każdemu mieszkańcowi z osobna.

         Mieszkańcy DPS uczestniczą w imprezach kulturalnych (min. przeglądy piosenki, artystyczne), sportowych (min. turnieje bocce, zawody w piłkę nożną, lekką atletykę) i plenerowych (ogniska, spotkania integracyjne)  organizowanych nie tylko na terenie powiatu ale i województwa.fundacja_01

Mają możliwość realizacji swoich potrzeb duchowych, modlitwy i korzystania z posług duszpasterskich. Dom zapewnia całodobową opiekę i pielęgnację oraz zajęcia terapeutyczne, dostosowane do indywidualnych potrzeb mieszkańców, uwzględniając podstawowe wartości człowieka: godność, prywatność, intymność, możliwość wyboru. Uczestniczą w terapii w ramach Świetlicy Terapeutycznej w Konstantynowie Łódzkim. Biorą też od kilku lat udział  w  programach europejskich prowadzonych przez PCPR w Łasku lub Stowarzyszenie „Czuję sercem” w Konstantynowie Łódzkim. Mieszkańcy mają możliwość wyjazdów na wycieczki krajoznawcze i wczasy rehabilitacyjne. Aktywnie uczestniczą w życiu społecznym i kulturalnym Domu.
Dla większości mieszkańców placówka faktycznie pozostaje jedynym domem a  rolę rodziny i opiekunów przejmują na siebie pracownicy Domu.

Serdecznie zapraszamy na stronę: bratalbert-lodz.pl