Trzy okresy w życiu…

W życiu każdego człowieka są trzy okresy. Kiedy jest młody, ludzie mówią: „On do czegoś dojdzie”. W miarę jak człowiek dorasta i nic osiąga, stwierdzają:

„Mógłby do czegoś dojść, gdyby się odnalazł”. A gdy jest już stary i siwy, komentują: „Ten mógł coś osiągnąć, gdyby tylko w swoim czasie spróbował”.

Autor: Anonim