Jak prędko mija czas, życie Twe też przeminie wraz…

 

Smutny to dzień dla naszej parafii… Dziś pożegnaliśmy naszego byłego Proboszcza Księdza Kanonika Franciszka Jaciubka. W ostatniej drodze Parafianie z Mikołajewic pożegnali  Księdza Franciszka tymi słowami:

Jak prędko mija czas, życie Twe też przeminie wraz…

Oto nadszedł dla Parafii Mikołajewice ten smutny dzień, i chwila pożegnania Ciebie, Drogi Księże Franciszku, który długo, ponad 20 lat pasterzowałeś w naszej parafii.

Wyróżniałeś się prostotą, pokorą, skromnością i serdecznością, pragnąc być sługą wszystkich.

Sumiennie pełniłeś swoją służbę, a owoce Twojej pracy, na niwie duchowej i materialnej, pozostaną trwałe – w naszych sercach jak i na kartach historii Parafii Mikołajewice.

Tak niedawno uroczyście świętowaliśmy Jubileusz 50 lecia Twojego Kapłaństwa, rozstawaliśmy się składając Ci życzenia u progu rozpoczęcia nowego etapu w Twoim życiu i zapraszaliśmy gościnnie do naszej świątyni.
Msza św. z okazji 60 – lecia  Kapłaństwa sprawowana  9 września 2018 r. była ostatnim naszym spotkaniem.
Dziś dziękujemy księże Franciszku za to, że wypełniłeś wolę Bożą i życiową posługę powierzoną Ci  15 czerwca 1958 r.
Zapewniamy o zachowaniu Twej pamięci w naszych modlitwach.
Panie Jezu, weź wraz z świętością ofiary mszy sprawowanych przez wszystkie lata i przyjm w łasce miłosierdzia mszę  Jego życia.

Parafianie z Mikołajewic