Dlaczego…

– Dlaczego tłucze się szyba w oknie, gdy rzuca się w nie kamieniem?
– Ponieważ kamień jest ciężki i twardy, – odpowiedział pierwszy.
– Ponieważ szyba jest krucha, – odpowiedział drugi.
– Ponieważ ręka, która rzuciła kamień była silna, a uderzenie – precyzyjne, – odpowiedział trzeci.
– Ponieważ okno było zamknięte, – powiedział Mistrz. – Nauczcie się iść przez życie z otwartymi sercami, a żaden kamień ich nie uszkodzi, przenikając przez cienką tkankę duszy…

Autor nieznany