Zmartwychwstał Pan! Alleluja!

„Zwykle na Wielkanoc składamy sobie życzenia. Ileż jest w nich ludzkiej nadziei… Naszym największym życzeniem powinno być jedno: aby więcej liczyć na samego Jezusa, który jest naszą jedyną nadzieją, zwłaszcza wtedy, kiedy nie udają się ludzkie życzenia.”                                           /Jedyna nadzieja, ks. Jan Twardowski/

Życzę wszystkim parafianom i gościom, aby przeżywając tegoroczne Święta Wielkanocne i wpatrując się w pusty Grób (także przez środki masowego przekazu w tym trudnym i niezrozumiałym okresie trwającej pandemii) nie widzieli w tym grobie śmierci, ale z wiarą i nadzieją dostrzegali zmartwychwstałego Chrystusa, który codziennie daje się nam w każdej Eucharystii dającej życie wieczne. Błogosławionych, zdrowych i mimo wszystko radosnych świąt Zmartwychwstania Pańskiego!

ks. proboszcz Bogumił Kucyk