Imieniny i 26 rocznica święceń kapłańskich ks. Proboszcza Bogumiła

Drogi Księże Proboszczu! Czcigodny Jubilacie! i Solenizancie!

„Jubileusze,  to momenty ważne w życiu kapłana. Stanowią one jak gdyby kamienie milowe na drodze powołania„- napisał w Liście na Wielki Czwartek Św. Jan Paweł II
Jubileusz, to czas dziękczynienia za wszelkie łaski, za wszystko, co pozwala wzrastać i uświęcać się
w kapłańskim powołaniu i jego realizacji.
„Każde powołanie kapłańskie w swej najgłębszej warstwie jest darem, który nieskończenie przerasta człowieka”  /Jan Paweł II/
Z okazji 26 Jubileuszu Kapłaństwa oraz imienin dziękujemy Bogu za dar Twojego powołania i Twoją obecność wśród nas.
Dziękujemy za to, że jesteś wśród nas i świadczysz, że Bóg jest Miłością Miłosierną, a Eucharystia jest największą radością spotkania z Jezusem. Słowem i  przykładem pokazujesz nam sens w podążaniu za Bogiem, zaś umiłowaniem Słowa Bożego wskazujesz Ewangelię jako klucz do nieba oraz zrozumienia
i rozwiązywania problemów życia codziennego.  
Składamy Ci staropolskim zwyczajem wielkie „Bóg zapłać” za posługę kapłańską w naszej parafialnej wspólnocie. Zawsze była i jest to bardzo intensywna praca, szczególnie na niwie duchowej. Mając udział
w tajemnicy przemiany Chleba i Wina, przemieniasz nasze serca. 
Życzymy Ci, abyś nadal z pasją i miłością do ludu Bożego służył nam na wzór Jezusa Chrystusa.  Życzymy wytrwałości, cierpliwości, odwagi, męstwa i bezgranicznego zawierzenia Jezusowi w dawaniu świadectwa wiary i byciu znakiem sprzeciwu w dzisiejszym zagubionym świecie. Niech Maryja Matka Kapłanów umacnia Cię w otwartości i wrażliwości serca a Wszechmogący Bóg zachowa w zdrowiu i pozwoli przez długie lata prowadzić nas  do świętości w myśl słów Listu Świętego Pawła Apostoła do Efezjan:  „Bóg Pana naszego, Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, niech da Tobie ducha mądrości i objawienia w głębszym poznawaniu Jego samego. (…)  i światłe oczy serca, byśmy wiedzieli, czym jest nadzieja, do której On wzywa, czym bogactwo chwały Jego dziedzictwa wśród świętych i czym przeogromna Jego moc względem nas wierzących.
Niech moc Ducha świętego wspiera Twoje działanie i daje siłę do podejmowania nowych celów i zadań.
I jeszcze małe zamyślenie ks. J. Twardowskiego: „Nadzieja uczy czekać pomaleńku…”,
„Nie ma spotkań przypadkowych, każde spotkanie z drugim człowiekiem jest przygotowane przez Pana Boga.”  -Bóg postawił Cię, Drogi  Księże Proboszczu na naszej drodze i powierzył nasze życie duchowe w Twoje ręce! Dziękujemy więc za cierpliwość, wyrozumiałość nam okazywaną i radość życia jaką przekazujesz swoim przykładem.
Szczęść Boże!  na dalsze lata posługi kapłańskiej- składa Ci cała wspólnota Mikołajewskiej parafii.