Różaniec – październik miesiącem Maryi

Zapraszamy na Nabożeństwo Różańcowe w naszej parafii codziennie o godz. 16:30,
w każdą niedzielę po Sumie.

 

Różańca część radosna

Która zawierzyłaś Bogu
na dźwięk słów Anioła
pobiegłaś z radością
dzielić się z bliskimi
Dobrą Nowiną
Która stała się Ciałem
Dzieciną w betlejemskim żłóbku
ofiarowaną Bogu
i znalezioną dla nas
Módl się za nami

Różańca część bolesna

Która współcierpiałaś z Bogiem
i miecz boleści przeszył Serce Twoje
gdy Jezus spływał krwawym potem
w Ogrójcu
gdy Go pojmano
biczowano
gdy dźwigał winy ludzkości
wplecione w ramiona krzyża
gdy konając
oddawał Siebie – Ojcu
a nas – Tobie
Módl się za nami

Różańca część chwalebna

Która najlepiej rozumiesz
radość Zmartwychwstania
chwałę Wniebowstąpienia
wartość siedmiu darów Ducha
Wniebowzięta i ukoronowana
jesteś zasłużenie
gwiazdy złocą drogę pod Twymi stopami
Módl się za nami

Autor: Władysława Anna Jamróz