Nasi parafianie na Europejskim Spotkaniu Młodych

Od 1978 bracia z Taizé organizują co roku na przełomie mijającego i nadchodzącego roku w różnych miastach Europy spotkania młodych ludzi z całego kontynentu w ramach tzw. Pielgrzymki Nadziei przez Ziemię. W tym roku odbyło się we Wrocławiu 42 Europejskie Spotkanie Młodych pod hasłem: „Zawsze w drodze. Nigdy nie wykorzenieni”. Nasza mała 5 osobowa grupa 5 wraz z Księdzem Proboszczem Bogumiłem dotarła do Wrocławia 28 grudnia przed południem. Zostaliśmy zakwaterowani u rodzin we wrocławskiej parafii p.w. Św. Faustyny, skąd do miejsca spotkań – Hala Stulecia – mieliśmy 15 minut pieszo. Tam w hali w porach modlitwy południowej i wieczornej,
jak i w niektórych kościołach w centrum Wrocławia uczestniczyliśmy w modlitwach przygotowanych przez braci. Wielość propozycji modlitewnych podczas spotkania była połączona z możliwością uczestniczenia w tzw. warsztatach tematycznych (np.: „Idźcie więc i pozyskujcie uczniów we wszystkich narodach…”). Czy Kościół jest powszechny? Spotkanie z arcybiskupem Grzegorzem Rysiem z Łodzi; Świadectwo chrześcijan żyjących na Bliskim Wschodzie.
Spotkania te wraz z możliwością zwiedzania miasta – Ostrowa Tumskiego, Rynku przynosiły każdemu z uczestników naszego pielgrzymowania wielu niezapomnianych wrażeń i wyjątkowego zadowolenia z wykorzystanego dobrze czasu. Nasz pobyt uwieńczony był wieczorną modlitwą o pokój o godz. 23.00 w parafii wraz z naszymi gospodarzami i przywitaniem Nowego Roku o północy połączonym z oglądanie sztucznych ogni i zabawą noworoczną (Święto Narodów) – śpiewami
i tańcami obecnych w parafii narodowości – Francji, Ukrainy, Węgier i oczywiście największą grupą
z Polski.