Komunikaty kurialne


Komunikat Kurii Metropolitalnej Łódzkiej w sprawie udzielania sakramentu pokuty

Mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo wiernych w związku z sytuacją zagrożenia epidemiologicznego:

  1. zostają odwołane wspólnotowe celebracje liturgiczne związane z inicjatywą 24 godziny dla Pana;
  2. jednocześnie rozumiejąc, że jest to szczególny czas w całym Kościele powszechnym, przeżywany wokół sakramentu pokuty, zachęcamy wszystkich kapłanów, aby od piątkowego wieczoru (21 marca) do wieczornej celebracji Mszy św. Laetare (22 marca) byli do dyspozycji wiernych pragnących przystąpić do spowiedzi świętej, trwając na adoracji Najświętszego Sakramentu;
  3. wszystkich wiernych zachęcamy do przystępowania do spowiedzi świętej, aby w czasie bezpośrednio poprzedzającym Wielkanoc uniknąć dużych zgromadzeń. Księży zaś ponowienie proszę, aby ciągle byli do dyspozycji wiernych;
  4. prosimy także, aby podczas sprawowania sakramentu pokuty zachować wszelkie środki ostrożności. Jeśli spowiedź odbywa się w konfesjonale na jego kratkach należy nałożyć folię i zadbać o jej dezynfekcję po każdej osobie. Zalecana jest jednak spowiedź święta poza konfesjonałem: w prezbiterium lub bocznej nawie kościoła, bądź w zakrystii lub na zewnątrz kościoła.
  5. osoby starsze prosimy, aby pozostając w domu, korzystały z dyspozycji kapłanów, którzy mogą przybyć z posługą sakramentu pokuty i Komunią świętą, do wszystkich, którzy o to poproszą.

Biskup Ireneusz Pękalski

   Wikariusz Generalny

Dyspensa

Mając na uwadze zagrożenie zdrowia i życia, udzielam (zgodnie z kanonami: 87 §1, 1245 i 1248 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego) dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej do dnia 29 marca br. następującym wiernym:

  1. osobom w podeszłym wieku,
  2. osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.),
  3. dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę,
  4. osobom, które czują obawę przed zarażeniem.

Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie zachęcam, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie. Zachęcam także do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe.

Ks. Zbigniew Tracz                                                                ks. Grzegorz Ryś

Kanclerz Kurii                                                        Arcybiskup Metropolita Łódzki