Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa

Przeszliśmy dziś z Najświętszym Sakramentem drogą asfaltową, polną drogą i skrajem lasu, i On był z nami cały czas obecny. Nie wycofał się, nie osłabł, towarzyszył każdemu, kto za Nim podążał. Dziękuję wszystkim uczestnikom procesji za obecność, wspólną modlitwę, świadectwo wiary i poniesiony trud dla Jego większej chwały. Szczególne podziękowanie składam wszystkim mieszkańcom wsi: Wygoda Mikołajewska, Wodzierady, Magdalenów i Kolonia Mikołajewska, którzy przygotowali ołtarze na trasie procesji. Pani kościelnej (p. Grażynie), organiście (p. Marcinowi), ministrantom, lektorom, dziewczynkom sypiącym kwiaty, hufcom OSP naszej parafii za zabezpieczenie drogi przejścia procesji i wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do przeżycia tej Uroczystości. Bóg zapłać!


ks. Proboszcz Bogumił Kucyk