Imieniny i Jubileusz kapłaństwa księdza Proboszcza Bogumiła

Czcigodny Księże Proboszczu

W dniu święta Twojego patrona błogosławionego Bogumiła oraz z okazji 27 Jubileuszu kapłaństwa, życzymy dużo zdrowia, wytrwałości, radości z pełnionej posługi, błogosławieństwa na każdy dzień drogi Bożej
ku świętości, oraz mocy Ducha Świętego i opieki Matki Bożej na dalsze lata służby Chrystusowej.
Jednocześnie dziękujemy za wielkie zaangażowanie w pracę duszpasterską w naszej parafii na niwie duchowej i materialnej. Mamy nadzieję, że jej owoce pozostaną w naszych sercach i na kartach historii Parafii Mikołajewice.

Szczęść Boże!