Ogłoszenia

II Niedziela Zwykła

17 stycznia 2021 r.

Komunikaty kurialne:

– „Trwajcie w mojej miłości, a przyniesiecie obfity owoc” – pod tym hasłem będzie przebiegał Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan od 18 do 25 stycznia 2021r., który w dzisiejszą niedzielę rozpoczyna XXIV Dzień Judaizmu. Nabożeństwo centralne Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan odbędzie się w sobotę, 23 stycznia, o godz. 18.00 w archikatedrze Łódzkiej. Zachęcam do modlitwy o jedność chrześcijan.

– Dyspensa

Mając   na   uwadze   trwające   wciąż   zagrożenie   zdrowia   i   życia, przedłużam   udzielenie   (zgodnie   z   kanonami:   87   §1,   1245   i   1248   §   2 Kodeksu   Prawa   Kanonicznego)   dyspensy   od   obowiązku   uczestnictwa   we Mszy świętej  w  niedziele i  święta   nakazane do dnia 31 stycznia 2021 roku  wszystkim wiernym archidiecezji łódzkiej i osobom przebywającym  w tym czasie na jej terenie.                                                                                                                                                      + Grzegorz Ryś Arcybiskup Metropolita Łódzki

Ogłoszenia parafialne:

  1. Dziś o godz. 15.00 dodatkowa msza św. dla rodziców i dzieci Pierwszokomunijnych. Msze św. dla dzieci klas III i ich rodziców planuję odprawiać w każdą niedzielę o tej samej godzinie.
  2. Niedziela Słowa Bożego, która zgodnie z wolą Papieża Franciszka przypada na trzecią niedzielę okresu zwykłego, tj. 24 stycznia 2021 r., przypomina o znaczeniu i wartości Pisma Świętego dla  życia  chrześcijańskiego.
  3. Zachęcam do nabywania i czytania prasy katolickiej.