Życzenia Bożonarodzeniowe

Z LISTU APOSTOLSKIEGO OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA O ZNACZENIU I WARTOŚCI ŻŁÓBKA

W Greccio, w Sanktuarium Żłóbka, 1 grudnia 2019 r., w siódmym roku mego pontyfikatu. FRANCISZEK

„Kontemplując scenę Bożego Narodzenia jesteśmy zaproszeni do duchowego wyruszenia w drogę, pociągnięci pokorą Tego, który stał się człowiekiem, aby spotkać każdego człowieka. I odkrywamy,
że On nas miłuje tak bardzo, że jednoczy się z nami, abyśmy i my mogli się z Nim zjednoczyć…

Drodzy bracia i siostry, żłóbek należy do miłego i wymagającego procesu przekazywania wiary. Począwszy od dzieciństwa, a następnie w każdym okresie życia, uczy nas kontemplować Jezusa, odczuwać miłość Boga do nas, odczuwać i wierzyć, że Bóg jest z nami, a my jesteśmy z Nim, wszyscy jako dzieci i bracia dzięki temu Dzieciątku, Synowi Boga i Dziewicy Maryi.”

Składając życzenia naszym parafianom i gościom, pragnę w tych słowach wyrazić prawdę: aby Chrystus, który do nas przychodzi jako małe Dzieciątko, mógł w nas odrodzić się i odnaleźć Siebie w każdym człowieku, bez względu na wiek, przekonania, pochodzenie, poglądy, doświadczenia życiowe –
gdyż On jest Miłością. Niech w Waszych rodzinach, wśród przyjaciół, bliskich i znajomych panuje miłość, zgoda, pokój i przebaczenie. Niech tegoroczne Święta Bożego Narodzenie odnowią w nas wiarę w siebie
i bliźnich,
i pozwolą wytrwać w każdym życiowym doświadczeniu radości, czy też smutku. Życzę błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia.

Proboszcz