Albertiana 2017

FESTIWAL  TEATRÓW  PIĘKNYCH,  ŚWIĘTO AKTORÓW  UŚMIECHNIĘTYCH, – takie określenia można było usłyszeć w czwartek 26 stycznia 2017 roku murach Gimnazjum nr 3 w Zgierzu w czasie  Eliminacji  Regionalnych  do Ogólnopolskiego Festiwalu Twórczości Teatralno- Muzycznej Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie „Albertiana”.

Dziewięć teatrów, 120 aktorów, 3 solistów, zakwalifikowanych do drugiego etapu z trzech województw: mazowieckiego, podlaskiego i łódzkiego,  sprawiło swoimi niezwykłymi spektaklami teatralnymi  i występami na scenie, że był to czas wyjatkowy, magiczny.

Na kilka godzin niepełnosprawni aktorzy zamienili budynek Gimnazjum w miejsce  pełne radości, pozytywnych emocji, przyjacielskich spotkań, czarodziejskiej magii.

Jury w składzie:  prof. Krzysztof Grzeszczak-kompozytor i wykładowca AM w Łodzi, Małgorzata Godek- Wójcik-koordynator Festiwalu-Fundacja im. Brata Alberta, Angelika Kusak- Fundacja Anny Dymnej „Mimo Wszystko” i Witold Świątczak- dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Zgierzu, przyznało I miejsce dla Zespółu „Leśne nuty” z WTZ w Hajnówce, II miejsce zajął Zespół „Akcent”  z WTZ w Zgierzu a III miejsce -Zespół z ZSS w Ignacowie

Wśród solistów laureatem I miejsca został: Konrad Przygoński z PSONI w Zgierzu.
Patronat nad Festiwalem objęli: Marszałek Województwa Łodzkiego-Witold Stępień, Starosta Zgierski – Bogdan Jarota, Prezydent Zgierza-Przemysław Staniszewski i Dyrektor Łódzkiego PFRON- Władysław Skwarka.
Organizatorem Festiwalu była Fundacja im. Brata Alberta w Łodzi i w Chorzeszowie.    Dziękujemy współorganizatorom Festiwalu: Urzędowi Miasta Zgierza, Starostwu Zgierskiemu,  Gminazjum Nr 3 w Zgierzu  a nade wszystko naszym Przyjaciołom: Zarządowi i Pracownikom Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Zgierzu.

DRODZY, Dziękuję Wam za Waszą otwartość, za życzliwość, za pomoc, za Waszą pracę, Wasze wsparcie, za wspaniałą atmosferę. Dziękuję!

 

 

Zdjęcia i tekst: Jan Bujnowicz