Powitanie naszego nowego Księdza Proboszcza…

Czcigodny Księże Proboszczu,

my parafianie z parafii pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Mikołajewicach z ufnością i nadzieją witamy Księdza jako naszego duszpasterza.  Po bolesnej stracie jaka nas dotknęła liczymy, że to właśnie nasz nowy Ksiądz Proboszcz pochyli się nad problemami naszej społeczności, dzieląc z nami nasze radości i troski.

Księdza Proboszcza Romana nie zapomnimy nigdy, gdyż na trwałe zdobył miejsce w naszych sercach ale wierzymy, że Ksiądz Proboszcz kontynuując jego dzieło, poprowadzi naszą wspólnotę prostą drogą do zbawienia.
Czcigodny Księże Proboszczu, witamy Cię w naszej parafii i w naszych sercach. Ze swojej strony zapewniamy, że w miarę naszych sił i możliwości będziemy Księdza wspierać  w niełatwej przecież misji i angażować się w podejmowane przez Księdza przedsięwzięcia.

Nasz Księże Proboszczu, chcemy powiedzieć, że bardzo liczymy, że wysiadając na przystanku „Mikołajewice” zostanie Ksiądz z nami na dłużej, tworząc z naszą wspólnotą, jedną wielką rodzinę.
Z całego serca życzymy wielu Bożych błogosławieństw.

Parafianie z Mikołajewic