Odszedł duszpasterz i przyjaciel Fundacji im. Brata Alberta…

„Odszedł do nieba Ksiądz proboszcz Roman Ochnicki.  Dobry człowiek. Duszpasterz i Przyjaciel Fundacji im. Brata Alberta. Wrażliwy na drugiego człowieka, szczególnie tego najbardziej łaknącego ciepła i miłości, człowieka niepełnosprawnego.
Często podopieczni Fundacji im. Brata Alberta w DPS w Chorzeszowie doświadczali Jego życzliwości i wsparcia.
Dziękujemy Księże Kapelanie za wszelkie dobro, za przykład szacunku i poświęcenie dla drugiego człowieka.
Odpoczywaj w Panu….”

Dyrektor DPS Fundacji im. Brata Alberta Jan Bujnowicz, pracownicy i podopieczni.