Odwiedziny św. Mikołaja

Dzisiaj wspominamy św. Mikołaja, biskupa Myry żyjącego w III i IV w., który zasłynął
gorliwością duszpasterską i szczególną troskliwością o potrzeby materialne bliźnich.
Święty Mikołaj zrobił nam niespodziankę i w tym roku również do nas przybył a najmłodszych obdarował słodkimi upominkami.
Święty Mikołaju – mamy nadzieję, że za rok znów nas odwiedzisz 🙂 Zapraszamy!!!